Login with Social

Facebook Google

De Visie van Oost West

Thuis

Iedereen wil in zijn huis graag kunnen thuis komen. Van bij de start van een nieuwbouw- of renovatieproject is het dan ook belangrijk om op zoek te gaan naar een ruimtelijke vertaling van de elementen die voor jou een thuisgevoel kunnen creëren. Elk project is een reactie op een samenspel van specifieke factoren: de omgeving en context, het programma en de wensen van de opdrachtgever, de stedenbouwkundige voorschriften, ...

Uniek

Tijdens een uitgebreid gesprek tracht ik altijd om een inzicht te krijgen in de manier van wonen en de levenswijze van de (toekomstige) bewoner(s). Op basis daarvan probeer ik een antwoord te geven op de vraag van de opdrachtgever. In verschillende tussenstappen groeit een ontwerp tot het helemaal op maat is. Zo wordt ieder project, hoe gelijkaardig de basis ook is, een unieke realisatie.

Groot en klein

Je kan bij Oost West ARCHITECTUUR terecht voor alle soorten projecten.

Ik richt mij voornamelijk op verbouwingen, van heel klein tot totaalrenovatie. Van een eenvoudige bijbouw tot hele complexe of soms zonevreemde woningen. Daarnaast werk ik ook aan nieuwbouwwoningen. In sommige gevallen kiezen we wel eens voor een volledige afbraak en heropbouw in plaats van een verbouwing. Maar ik heb ook ervaring met de realisatie van woningen met praktijkruimtes en meergezinswoningen, zowel met traditionele bouwmethodes als in houtskeletbouw.

Ook voor kleinere renovatieprojecten kan je steeds bij Oost West ARCHITECTUUR terecht. Vaak kunnen beperkte ingrepen binnen een bestaande woning al voor een grote verandering zorgen. Meestal is het interessant om een globaal plan op te maken dat dan in fases kan uitgevoerd worden. Zelfs als een vergunningsaanvraag niet nodig is, sta ik je graag bij in het zoeken naar de optimale oplossing voor jouw woonwensen.

Ereloon

De realisatie van jouw nieuwbouw- of renovatieproject neemt vanaf de eerste gesprekken tot de voltooiing een periode van minstens enkele maanden in beslag. Vaak loopt de samenwerking zelfs over meerdere jaren. Het is dan ook belangrijk dat het klikt met de architect en dat het hele proces in vertrouwen kan verlopen. In hoeverre je Oost West ARCHITECTUUR bij de realisatie van jouw project betrekt, kan in samenspraak bepaald worden. Ook over het ereloon worden steeds duidelijke afspraken gemaakt bij aanvang van het project.

Bouwpartners

Voor de verwezenlijking van de ontwerpen laat ik mij steeds bijstaan door verschillende ervaren specialisten op het gebied van veiligheidscoördinatie, EPB-verslaggeving, stabiliteit,... De keuze van deze andere bouwpartners en de aannemers gebeurt altijd in overleg met de opdrachtgever.

Powered by Datalink | Copyright © 2024
Copyright content : Oost-West © 2024 | Privacybeleid